• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کنترل کیفیت

لزوم نصب درز انبساطی

لزوم نصب درز انبساطی

درز انبساط: درز با فاصله ای است که مابین و دورتادور ملات سیمان (بتن) کشیده شده بر روی لوله های گرمایش از کف میگذارند تا اثرات ناشی از انبساط و انقباض بتن در طی مرور زمان و مراحل بهره برداری از این سیستم، باعث اثرات تخریبی بر روی لوله ها نشود و یا باعث ترک خوردن بتن روی لوله و یا جداشدن سرامیک یا سنگ کشیده شده بر روی لوله ها نگردد...

 

ادامه مطلب...

عایق کاری لوله های پلیمری

همانگونه که سیستم های لوله کشی آب گرم و سیستم های گرمایشی به منظور جلوگیری از اتلاف حرارت عایقکاری میشوند؛ در مقابل، سیستم های آب سرد نیز برای جلوگیری از گرم شدن و یا ایجاد شبنم بر روی سطح خارجی لوله نیازمند عایقکاری می باشند. نیزبنابر نظریه الزامات سلامت آب آشامیدنی، عایقکاری یک سیستم آب سرد برای حفظ دمای آن زیر 20 درجه سانتیگراد، به اندازه حفظ گرمای آب اهمیت داشته و هر دو مبتنی بر کاهش اثرات باکتریایی می باشند.

ادامه مطلب...

روش آزمون نشت یابی

لوله و اتصالات نصب شده باید کاملاً تخلیه و سپس با آب کاملاً پر شوند.

این آزمون طی دو مرحله متوالی انجام می گردد:

a. تست مقدماتی

در مرحله ی نخست، فشار آزمونی برابر با فشار کاری مجاز بعلاوه 5 بار (در حدود 15 بار)، بایستی طی دو مرحله ی 30 دقیقه ای با یک وقفه ی 10 دقیقه ای اعمال گردد. پس از

آن بررسی میشود که آیا پس از مدت زمان 30 دقیقه، فشار اعمال شده بیش از 0.6 بار (با نسبت 0.1 بار در دقیقه) افت نموده و آیا نشتی رخ داده یا خیر؟

b. تست نهایی

مرحله دوم باید در ادامه مرحله اول و بدون وقفه، بمدت 2 ساعت و با فشار 15 بار اجرا گردد. سپس بررسی شود که فشار بیش از 0.2 بار افت نکرده باشد و نیز لوله های نصب

شده هیچ گونه علامتی از نشتی از خود نشان ندهند.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3