• 1
  • 2
  • 3
  • 4

استاندارد ملی مرجع برای آزمون مواد اولیه و لوله های پلی پروپیلن برای لوله کشی آب سرد، گرم و داغ استاندارد شماره ISIRI 6314 می باشد و طبق این استانداردها، آزمونهای معمول لوله های پلی پروپیلن به شرح ذیل است :
1. اندازه گيري ابعاد ISIRI 2412
2. شاخص جريان مذاب -ISO 1133 , ISIRI 6980
3. تعيين چگالي - ISO 1183 , ISIRI 7090-1
4. آزمون فشار هيدرواستاتيک - EN 921, ISIRI12181
5. آزمون برگشت طولی - ISO 2505 , ISIRI 17614
6. آزمون پایداری حرارتی همراه آزمون هیدروستاتیک - EN 921, ISIRI12181
7. مقاومت در برابر ضربه  ISO 9854 , ISO 179
8. تاثیر بر آب آشامیدنی ISIRI 6314-1
9. سنجش ماتی(Opacity) لوله EN 578

 

 

✳️ اندازه گيري ابعاد و بررسی ظاهری لوله  به وسیله کولیس

 

✳️ شاخص جریان مذاب (ISO 1133)
در این آزمون که به نام آزمون MFI یا MFR می باشد، سرعت جریان ذوب مواد در دما و زمان ثابت مطابق با استانداردهای INSO 6980 و ISO 1133 اندازه گیری می شود تا از نتایج حاصل، چگونگی رفتار مواد و سهولت فرآیند پذیری و جریان یابی مواد در فرآیندهای شکل دهی مختلف مشخص گردد.
این آزمون برای مواد اولیه (جهت تائید کیفیت مواد) و نیز بر روی محصول انجام می شود.
مقدار MFI در PP پلی پروپیلن، نباید بیش تر از ۳۰% با MFI ماده اولیه تفاوت داشته باشد.
دستگاه مورد استفاده جهت این آزمون PLASTOMETER بوده که مطابق استانداردهای مذکور طراحی و ساخته شده است.

 

 

✳️ تعیین چگالی(ISO 1183)
چگالی نسبت‌ جرم‌ به‌ حجم‌ يك‌ ماده ‌(در دماي‌ t ) را گويند كه‌ برحسب‌  گرم‌ بر سانتي متر مكعب‌ بيان‌ مي‌گردد چگالي مواد اوليه و نيز چگالي محصول به روش غوطه ور سازي با استفاده از ترازوي دقيق و سيالي با دانسيته معين، تعيين مي‌گردد. اين‌ خاصيت‌ براي‌ تشخيص‌ يكنواختي‌ در يك‌ نمونه‌ نيز می تواند مفيد باشد.

 

 

✳️ آزمون فشار هیدرواستاتیک(EN 921)
به منظور بررسی استحکام محصول در برابر فشارهای هیدرواستاتیکی، آزمون فوق انجام می پذیرد.
در این آزمایش نمونه ها تحت فشار داخلی ثابتی قرار داده می‌شوند  و نمونه هاي لوله پس از غوطه ور شدن در محیطی با دمای کنترل شده(معمولاً وان آب) در دما و زمان مشخص قرار داده مي‌شوند.
پیدایش هرگونه نقص در نمونه ها (ترکیدگی، بادکردگی، تورم موضعی، نشتی و ترک های مویی) به معنای مردود بودن محصول می‌باشد.                                                                       اتصال فشاری با محل اتصال مکانیکی برای لوله های تحت فشار در سامانه آبرسانی ( انواع اتصالات)

آزمون های مربوط به اتصالات آب بر اساس استاندارد های INSO 14474 و ISO 14236 انجام می گیرد که این آزمون ها به منظور انطباق اتصالات آب از لحاظ ( آببندی اتصالات، جنس و ابعاد اتصالات و …) بر اساس استاندارد های مذکور صورت می گیرد .

 

✳️ آزمون برگشت حرارتي -ISO 2505 , ISIRI 17614  
در این آزمون نمونه هایی به طول تقریبی ۳۰ سانتی متر را درون آونی، با سیرکولاسیون هوای داغ (۲+۱۱۰) درجه سانتیگراد به مدت یک الی سه ساعت (باتوجه به ضخامت جداره لوله) قرار داده و پس از سرد شدن به گونه ای است که طول لوله، کمتر از حالت اولیه در دمای نرمال خواهد شد، که این رفتار در لوله های نصب شده می تواند منجر به تغییر در گردی لوله گردد، لذا با آزمون فوق حد مجاز تغییرات طولی(حداکثر تا ۳%) در آزمایشگاه بررسی می شود.

✳️ آزمايش مقاومت در برابر ضربه (پاندولی[چارپی - آیزود])
 در اين آزمون انرژي جذب شده توسط نمونه هنگام شكست اندازه گیری میشود که مستقيماً توسط دستگاه اندازه گیری مي شود. اساس آزمون به این صورت است كه نمونه مورد اصابت ضربه پاندول با وزنه 15 ‍‍ژول قرار گرفته و شکست یا عدم شکست و نیز مقدار انرژي جذب شده اندازه گيري مي گردد. به وسیله آزمايش ضربه در دماهاي مختلف مي توان دماي تبديل رفتار از ترد به نرم ماده را نیز تعيين کرد. نوع چکش، ابعاد نمونه و روش آزمون به دو صورت یا دو روش مختلف بسته به استاندارد مورد استفاده [چارپی - آیزود] میتواند انجام شود.

✳️ سنجش ماتی(Opacity) لوله EN 578

 رسیدن نور به آب داخل  لوله موجبات رشد جلبک و دیگر میکرو ارگانیسم ها را فراهم میسازد. از این رو لوله های PP با افزودنیهای رنگی به صورت مات یا کدر تولید میشوند. و میزان ماتی یا درصد عبور نور نیز با دستگاه سنجش ماتی با یک منبع نور با طول موج مشخص سنجیده میشود.

✳️ تاثیر بر آب آشامیدنی ISIRI 6314-1
مواد استفاده شده در ساخت لوله های خطوط انتقال آب آشامیدنی نباید تاثیری بر کیفیت آب بگذارند. در این زمینه می بایست تولید کننده الزامات ملی مربوطه را براورده سازد.

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3