• 1
  • 2
  • 3
  • 4

به طور کلی تست شبکه لوله کشی ساختمان به منظور بررسی هر گونه نقص در اجرای سیستم لوله کشی پیش از پوشاندن لوله ها صورت می گیرد. این تست می تواند به صورت مجزا و برای هر بخش از سیستم لوله کشی انجام شود و یا به صورت کلی و در پایان لوله کشی صورت پذیرد.

توصیه می شود در مواردی که تست برای هر بخش به صورت مجزا انجام می شود، در پایان تست، مراحل آن مجدداً برای کل سیستم به صورت یکپارچه تکرار شود.

 

 

 

الزامات اجرایی پیش از تست شبکه لوله کشی

پیش از انجام تست و تأیید لوله کشی، باید از نصب تمامی اتصالات (پرس صحیح اتصالات پرسی و محکم بودن اتصالات کوپلی و رزوه ای) اطمینان حاصل نمود. این کار معمولاً توسط یک بررسی چشمی از مجموعه لوله و اتصالات قابل انجام است. در این مرحله هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق یا اجزای ساختمانی پوشانده شود و همه اجزای لوله کشی باید آشکار و قابل بررسی باشد.

لازم است پیش از انجام تست، کل سیستم قبل از اعمال فشار از هوا تخلیه گردد. به این منظور باید سیستم را با آب تمیز پر نمود و همزمان با استفاده از شیر هواگیری، هوای سیستم را خارج کرد.

لازم به ذکر است در حین این فرآیند نباید هیچ مسیری بسته باشد و کلیه مخازن، اتصالات و تجهیزات نظیر شیر اطمینان و مخزن انبساط که در اعمال فشار بالا دچار مشکل می شوند، باید در هنگام اجرای تست فشار از سیستم جدا گردد. همچنین قبل از شروع تست، دمای آب درون لوله ها و دمای محیط باید با یکدیگر به تعادل رسیده و یکسان باشد.

انجام تست شبکه لوله کشی با آب یا گاز؟

این تست غالباً با آب اجرا می گردد؛ اما اجرای آن به وسیله هوای فشرده، نیتروژن و دی اکسید کربن در بعضی موارد بلامانع است. در مکان هایی که رعایت بهداشت در آن ها بیش از حد متعارف مهم است (مانند مراکز بهداشتی و...) و یا در ساختمان هایی که از زمان اجرای تأسیسات در آن ها تا زمان استفاده از سیستم لوله کشی، فاصله زمانی زیادی وجود دارد (به عنوان مثال اجرای تأسیسات در فصول سرد صورت گرفته است و بهره برداری سیستم در فصول گرم باشد)، به منظور جلوگیری از ایجاد آب راکد و یا یخ زدگی لوله ها در فصول سرد، اجرای تست توسط هوا بلامانع است.

اما همواره باید توجه نمود که تست به وسیله هوا کافی نبوده و حتی المقدور باید پیش از استفاده سیستم و خاتمه کار، سیستم با آب نیز تست شود. اگر تست فشار در فصل سرما انجام می شود، بهتر است از محلول استاندارد برای تقلیل دمای انجماد آب داخل سیستم استفاده شود و در پایان، سیستم کاملاً خالی از آب گردد. به این ترتیب از یخ زدگی آب داخل لوله پیش از پوشش کامل آن جلوگیری می شود.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3