• 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

قطر لوله

(MM)

مدت زمان گرم شدن

(ثانیه)

زمان لازم برای جوش خوردن

(ثانیه)

مدت زمان خنک شدن

(ثانیه)

عمق جوشکاری

(MM)    

20 5 4 120 14
25 7 4 120 15
32 8 6 240 16
40 12 6 240 18
50 18 6 240 20
63 24 8 360 24
75 30 8 360 26
90 40 8 360 29
110 50 10 480 32.5

 

 الزامات عمومی جوشکاری

* تنها ترکیبات همجنس و لوله و اتصالات یک برند میتوانند جهت جوشکاری مورد استفاده قرار گیرند.

* لوله و اتصال باید همزمان حرارت داده شوند و نیز بیش از یکبار وارد قالب اتو نشوند.

* کلیه مراحل جوشکاری باید بدون چرخش لوله و اتصال نسبت به هم و همچنین بدون چرخش قالب انجام گیرد.

* خاطر نشان می گردد که دمای محیط در طول عملیات جوشکاری باید بالای 5 درجه سانتیگراد باشد. در دماهای پایین تر زمان جوشکاری باید تا 50% افزایش یابد. نیز از انجام جوشکاری در دمای کمتر از 0 درجه سانتیگراد، اکیداً اجتناب گردد.

* درخشش یکنواخت و یکسان در کل سطح جوش، کیفیت خوب اتصال ایجاد شده را نشان می دهد.

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3