• 1
  • 2
  • 3
  • 4

1. به سبب رفتار و خواص کریستالی لوله و اتصالات پلی پروپیلن در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد، در جایی که احتمال یخ زدگی آب وجود دارد نباید نصب گردد و یا با عایق

کاری از یخ زدگی محافظت گردد.

2. لوله و اتصالاتPP-RCدر معرض تابش مستقیم نور آفتاب (اشعه ماوراء بنفش) قرار نگیرد.

3. از برخورد اجسام تیز با لوله و اتصالات در حین نصب و پس از آن جلوگیری شود.

4. قبل از عملیات جوشکاری، لوله ها و اتصالات باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی گردند.

5. از بکارگیری لوله های آسیب دیده و یا دارای انتهای شکسته و یا برش نامناسب اجتناب گردد.

6. لوله و اتصالات باید در برابر ضربه و تنش ایمن گردند.

7. تنها از ابزار و قیچی مخصوص و تیز برای برش لوله استفاده شود.

8. عمق جوشکاری، حتما قبل از شروع جوشکاری بر روی لوله نشانه گذاری گردد.

9. از بکارگیری شعله مستقیم برای گرم کردن لوله ها جهت خم کاری، اکیداً پرهیز گردد. (استفاده از دمنده های هوای گرم بلامانع است.)

10. مدت زمان لازم برای فرآیند جوشکاری حتما سپری شود.

11. در طول ذوب شدن در عملیات جوشکاری و پس از آن، از چرخش لوله و اتصالات جداً اجتناب گردد.

12. قالبهای دستگاه اتوی جوشکاری قبل از استفاده حتما تمیز گردند و قالبهایی که پوشش تفلون روی آنها آسیب دیده بکار برده نشوند.

13. از استفاده بیش از حد از مواد و ترکیبات آب بندی برای اتصالات دارای قطعات فلزی پرهیز شود.

14. برای پیشگیری از نشتی از نوار تفلون استفاده شود.

15. از درپوش های پلاستیکی بجای درپوشهای فلزی استفاده شود.

16. لوله و اتصالاتی که در خارج از ساختمان نصب شده اند، باید از تابش مستقیم نور آفتاب و یخ زدگی محافظت گردند.

17. پس از اتمام عملیات نصب لوله و اتصالات، برای اطمینان از صحت جوشکاری، تست نشتی باید مطابق با دستور العمل مربوطه اجرا گردد. لطفا به روش آزمون نشت یابی اشاره

شده در ادامه مراجعه شود.

18. پس از انجام آزمون نشت یابی، آب داخل لوله و اتصالات بایستی جهت جلوگیری از خطرات یخ زدگی، کاملاً تخلیه گردند.

19. اجزای سیستم های لوله کشی پلیمری بایستی در برابر ضربه، صدمه، سقوط و یا دیگر انواع آسیب های مکانیکی، در حین حمل و نقل و نصب محافظت گردند.

20. تنها اجزا و قطعاتی که در طول حمل و نقل یا انبارداری دچار آسیب یا آلودگی نشده اند، امکان بکارگیری جهت عملیات نصب را دارند.

21. حداقل دمای لازم برای نصب لوله کشی پلاستیکی و جوشکاری، 5+ درجه سانتیگراد است. در دماهای پایینتر، فراهم آوردن شرایط مناسب کاری برای ایجاد یک اتصال با

کیفیت، مشکل است.

 

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3