• 1
  • 2
  • 3
  • 4

بیمه نامه

شرکت نصر بسپار سپاهان، نامی مطمئن در صنعت ساختمان؛ با آگاهی از جایگاه ویژه مشتریان و مصرف کنندگان و با هدف کمک به افزایش کارایی و بهره وری و اطمینان خاطر مشتریان، تمامی محصولات تولیدی خود را تحت پوشش بیمه ایران قرار داده است.
بیمه مسئولیت ناشی از تولیدات، شامل بیمه کیفیت محصول و خسارات وارده ناشی از استفاده محصول که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده می باشد.

 


 

- بر اساس این ضمانت نامه شرکت سهامی بیمه ایران گواهی و تأیید می نماید، خسارت های مالی وارده به مشتری طرف قرارداد شرکت نصربسپارسپاهان را که در اثر کارکرد معیوب و نامطلوب لوله و اتصالات تولید شده در شرکت مذکور از تاریخ اتمام موفقیت آمیز عملیات نصب و مشروط بر این که عملیات نصب در طی مدت اعتبار قرارداد بیمه انجام گرفته باشد و با رعایت کلیه مفاد و شرایط قرارداد بیمه تا حد تعهدات موجود در بیمه نامه به مدت 10 سال جبران نماید.

مشروط بر این که:

* توسط نمایندگان مجاز، نصب و تست نهایی شده باشد.

* همه لوله و اتصالات مصرف شده از محصولات این شرکت باشد.

* خرابی لوله و اتصالات بر اثر حوادث غیرمترقبه مانند آتش سوزی، سیل، زلزله و ... صورت نگرفته باشد.

* قبل از ادامه اجرای عملیات ساختمانی حتماً سیستم لوله کشی تست شود و برگه مربوط به آن تکمیل گردد.

* پس از تست شبکه لوله کشی، حتماً آب داخل لوله ها تخلیه شود.

 

نحوه ی استفاده از بیمه نامه :

* شرکت نصر بسپار سپاهان نسخه های اصلی بیمه نامه را در اختیار نمایندگان شرکت قرار می دهد و نمایندگان موظف هستند آن را به خریداران محصولات تحویل دهند.

* بیمه نامه شامل یک برگه دورو می باشد که توسط نمایندگی به خریدار تحویل می گردد.

*کنار بیمه نامه سه کوپن قرار دارد که مخصوص شرکت نصربسپارسپاهان، شرکت بیمه و خریدار می باشد که دارای کد اختصاصی واحد می باشد.

نماینده شرکت موظف است پس از تحویل بیمه نامه به خریدار مبلغ فاکتور را در کوپن مخصوص خود یادداشت کند و به شرکت اطلاع دهد. همچنین خریدار پس از استفاده محصولات در ساختمان باید مبلغ محصولات را در کوپن خود یادداشت کند.

* پس از اتمام کار و انجام تست های مربوطه، برگه بیمه نامه را تکمیل و نزد خود نگهدارید.

* کوپن مخصوص بیمه ایران را تکمیل و با پست پیشتاز به آدرس مندرج در بیمه نامه ارسال کنید.

نکات قابل توجه:

* خسارات ناشی از نصب، فقط مشمول تعهدات بیمه گر و بیمه گزار نمی باشد.

* این گواهی بدون مهر و امضاء شرکت سهامی بیمه ایران فاقد اعتبار است.

* نسخه تکمیل شده مخصوص شرکت سهامی بیمه ایران از طریق پست پیشتاز ( حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ نصب و تست) ارسال شود و رسید پستی را نزد خود نگه دارید.

* در پروژه های انبوه سازی به ازای هر واحد مسکونی باید یک بیمه نامه صادر شود.

* در صورت به وجود آمدن خسارت، حداکثر تا مدت 5 روز با نمایندگی بیمه ایران در شهر خود تماس بگیرید و درخواست بازدید کارشناسی نمایید.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3